Amerikansk vindkraft mot ett nytt rekordår

Foto: sxc.hu

USA är en av de snabbast växande vindkraftsmarknaderna i världen, tvåa efter Kina. Det framgår av en ny rapport från det amerikanska energidepartementet.

6,8 GW vindraftsel kopplades till elnätet 2011 i USA. Vilket är mer än de 5,2 GW som installerades 2010, men mindre än det tidigare rekordet 10 GW 2009. Prognoser visar att det kommer att installeras betydligt fler vindkraftverk 2012 än föregående år och kanske även än 2009. Den främsta orsaken till vindkraftsboomen är att de federala stimulansåtgärderna till vindkraft kommer att ta slut.

Läget ser helt annorlunda ut efter 2012. Då upphör stimulanspaketen. Det i kombination med låga naturgaspriser, måttlig efterfrågan på el och otillräckliga statliga stödåtgärder som kan ersätta de tidigare stimulanspaketen, hotar att dramatiskt minska den fortsatta utbyggnaden av vindkraft 2013 och därefter.