Statkraft SCA Vind köper kraftverk av Siemens

Foto: Siemens

Statkraft SCA Vind AB, SSVAB, har köpt ytterligare 123 vindkraftverk av Siemens. Verken ingår i det ramavtal som tecknades mellan bolagen i juni 2011 om totalt 253 verk. Vindkraftverken med en effekt på 3 megawatt, installeras nordöst om Östersund under 2014 och 2015.

De två vindkraftparkerna, Björkhöjden och Ögonfägnaden, kommer att byggas i Jämtland respektive Västernorrlands län. Björkhöjden kommer när den är färdigställd att ha en installerad effekt på ca 270 MW och beräknas driftsättas i två etapper, 2014 samt 2015. Ögonfägnaden kommer att ha en installerad effekt på cirka 99 MW och beräknas stå helt klar redan 2014.

– Det är ett mycket stort förtroende som Siemens får av SSVAB när de nu beställer vindkraftverk till ytterligare två vindkraftsparker av Siemens. Vi ser de här beställningarna som ett resultat av Siemens satsning på större direktdrivna vindkraftverk optimerade för svenska förhållanden, säger Hans Carlsson ansvarig för vindkraft på Siemens AB.

Ramavtalet med Statkraft SCA Vind AB, är det största vindkraftsavtalet i Sverige någonsin och omfattar 253 vindkraftverk med en samlad kapacitet på 580 MW. Vindkraftverken är optimerade för de vindförhållanden som råder i området med 115 meter höga torn och 113 meters rotordiameter. Vindkraftverken som uppförs är så kallade direktdrivna vindkraftverk med 50 procent färre rörliga delar jämfört med vindkraftverk med växellåda.

Just nu levererar Siemens den första orden till SSVAB bestående av 26 vindkraftverk till Stamåsen. Efter det levereras 37 vindkraftverk till Mörttjärnberget med installation under 2013. När alla vindkraftparkerna står klara kommer projekten att ha en gemensam effekt på 514 MW.