IWEA köper vindkraftutbildning av svenskt företag

Ecopower Academy är ett oberoende utbildningsföretag inom förnybar energi, med fokus på Vindkraft. Efter genomförda utbildningar inom kontraktsförhandling vid köp av turbiner fick Irländska IWEA upp ögonen för företaget och köpte därefter in utbildningen ”Contract Negotiations with Turbine Manufacturers” för att kunna erbjuda den till vindkraftsaktörerna på Irland.

IWEA är den nationella branschföreningen för vindkraftsindustrin i Irland. De arbetar för att främja vindkraft i Irland bland annat genom att ta fram och genomföra utbildningar samt öka medvetenheten om vikten av att använda hållbara energisystem i Irland. Utbildningen kommer att äga rum i Dublin under oktober och kommer innehålla en juridisk introduktion som är skräddarsydd för personer utan juridiska kunskaper men med kunskaper från vindkraftsindustrin. Ett antal avtalsfrågor som är gemensamma för de flesta processer vid turbin-upphandlingar kommer belysas.