Blaiken blir största vindkraftparken

30 vindkraftverk ska monteras och driftsättas under 2012. Foto: Blaiken Vind
På lågfjället utanför Storuman i Västerbotten växer Blaikens vindkraftpark fram. Foto: Mikael Lindmark

I höst tas 30 av de planerade 90 vindmöllorna i Blaikens vindkraftpark i drift. Parken kommer att bli en av de största i Europa. Bygget är ett samarbete mellan Skellefteå Kraft och Fortum Vind Norr och innebär en investering på nära fyra miljarder.

Förra året startade bygget av en av Europas största vindkraftparker i Blaikenområdet, på lågfjället utanför Storuman i Västerbotten. Byggherrar är Skellefteå Kraft och Fortum Vind Norr under det gemensamma bolagsnamnet BlaikenVind AB. Vindkraftparken, som ska stå färdig 2015, blir den största landbaserade parken i Norden och en av de största i Europa.

Bästa förutsättningarna

Förutsättningarna för vindkraftproduktion i Blaiken har i den nationella vindkartläggningen, som genomförts av Uppsala universitet, identifierats som utomordentliga. Fullt utbyggd kommer parken att bestå av 90 vindkraftverk som ska generera cirka 700 gigawattimmar per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel till 150 000 lägenheter.

Den förnybara energin beräknas minska utsläppen av koldioxid med 640 000 ton per år.

I skrivande stund (augusti) arbetar 150 personer på fjället och ett tiotal möllor har tagits i drift. 30 vindkraftverk ska monteras och driftsättas under 2012. Möllorna blir 100 meter höga och rotorbladen är 50 meter långa. Deras kapacitet ligger på 2,5 megawatt vardera.

Parallellt arbete

Montagen av tornen genomförs av två lag. Det ena, som arbetar med en 500 tons kran, svarar för monteringen av transformator, bottendelen, de lägre torndelarna samt ställverk. Lag nummer två, med en 750 tons kran, reser de övre torndelarna, monterar turbinerna och rotorbladen.

– Vi arbetar parallellt för att säkerställa att tidplanen hålls efter de tidigare problemen med passning mellan torn och fundament, säger Mikael Lindmark, vd på BlaikenVind.

Mikael Lindmark syftar på att, när montage av torn påbörjades i maj, upptäcktes problem med passningen mellan torn och fundament. Två torn monterades innan montagearbetet avbröts. Detaljerade mätningar av fundament och torndelar gjordes och misspassen åtgärdades.

Intensiv höst

– Snön faller ganska tidigt på de här breddgraderna. Arbetet kommer att vara mycket intensivt under hösten, säger Mikael Lindmark.

När de första 30 vindkraftverken är i drift, innebär det att första etappen i princip är genomförd. Den första etappen ägs och drivs till 60 procent av Skellefteå Kraft och resterande del av Fortum. Nästa etapp, även den med 30 kraftverk, kommer att genomföras med Skellefteå Kraft som ensam ägare. Den totala investeringen uppgår till 3,8 miljarder kronor.

I närheten finns 400 kilovolt ledningen till Juktans vattenkraftstation. Det innebär att transformatorstationen för vindkraftparken enkelt kan anslutas till det nationella stamnätet.