Milstolpe för Europas vindkraftbransch

Foto: Vattenfall

Europas vindkraftskapacitet ökar snabbt. Enligt EWEA har EU nu passerat milstolpen 100 GW installerad kapacitet. Vattenfall har bidragit till utvecklingen och EWEA listar Pen y Cymoedd som den fjärde största landbaserade vindkraftparken i Europa när den tas i drift.

Det tog cirka 20 år för den europeiska vindkraftsektorn att få de första 10 GW vindkraft anslutna till näten. Det behövdes bara 13 år för att lägga till ytterligare 90 GW. Hälften av den totala europeiska vindkraftskapaciteten har installerats under de senaste sex åren.

Vattenfall har bidragit till utvecklingen av vindkraft i Europa. Företaget är idag den näst största operatören av havsbaserad vindkraft i världen och en växande aktör inom landbaserad vindkraft. Vattenfall har en kapacitet på 1400 MW i fem europeiska länder.

När den tas i drift kommer Vattenfalls Pen y Cymoedd i Storbritannien att vara den fjärde största landbaserade vindkraftparken i Europa. – Vi siktar mot att bli den ledande aktören inom landbaserad vindkraft i norra Europa. Men det kommer att kräva en hel del hårt arbete och mycket lägre energikostnader. Branschen är fortfarande beroende av statligt stöd, men vi utesluter inte tillväxt i något av de länder som vi är verksamma i idag. Politiska stödsystem kan förändras snabbt, men förnybar energi är här för att stanna, säger Alberto Méndez Rebollo, chef för affärsenheten Onshore Wind Projects hos Vattenfall.