Vindkraftens klimatpåverkan liten

Foto: sxc.hu

Amerikanska klimatforskare vid Lawrence Livermore National Laboratory och Carnegie Institution har studerat vindkraftens geofysiska gränser och kommit fram till att vindkraft skulle kunna förse hela världen med elektricitet utan att klimatet skulle påverkas i någon större utsträckning.

– Vindkraftens framtid kommer sannolikt att bestämmas av ekonomiska, politiska och tekniska restriktioner och inte geofysiska begränsningar, säger studiens ledare Kate Marvel vid Lawrence Livermore National Laboratory.

Fler vindkraftverk betyder mer energi, men förutom att generera elektricitet sänker vindkraftverken även vindens hastighet och till slut når man en gräns där vindens hastighet sänks så pass mycket att mängden elektricitet som genereras inte längre ökar även om fler vindkraftverk läggs till.

Med hjälp av en klimatmodell uppskattade Marvel och hennes kollegor den största möjliga mängd energi som kan produceras med hjälp av vindkraftverk, både traditionella markbundna och högtflygande luftburna. Resultaten visade att vindkraftverk vid markytan kan utvinna 400 terrawatt och att vindkraftverk som utnyttjar de snabbare och stadigare vindarna på hög höjd kan utvinna hela 1 800 terrawatt.

Vid maximal energiproduktion skulle effekterna på klimatet vara omfattande. En produktion som motsvarar dagens globala energiförbrukning på runt 18 terrawatt skulle emellertid inte ha någon större inverkan på klimatet, åtminstone inte så länge vindkraftverken är utspridda och inte samlade på ett fåtal platser.