Sebab tar hem två vindkraftskontrakt

Foto: Sebab

Sebab har fått ordrar till två stycken vindkraftprojekt, där bolaget bland annat ska leverera och driftsätta ställverk. Kunder är Eltel Networks och Eon Vind.Till vindkraftsprojektet i Strömstad så ska Sebab bland annat leverera ställverk, reläskydd och kontrollskåp. Bolaget ska även utföra drifttest av utrustningen. Sebab ska även leverera utrustning till Eon Vinds projekt i Nybro. Det kontraktet innefattar också konstruktion, driftsättning och reläprovning av den utrustning som levereras till projektet.