Miljönämnden positiv till vindprojekt i Sundsvall

Foto: sxc.hu

Eolus Vind meddelar att miljönämnden i Sundsvall har tillstyrkt två stora vindkraftsprojekt i Sundsvalls kommun som utvecklats av Eolus Vinds dotterbolag Svenska Vindbolaget. Det rör sig om 45 verk i Kråktorpet och 25 verk i Jenåsen med sammanlagd effekt om över 200 megawatt. Efter miljönämndens positiva besked kommer ärendet att behandlas i kommunstyrelsen innan länsstyrelsen fattar beslut om parkerna. Det framgår av ett pressmeddelande. (Nyhetsbyrån Direkt)