Nordex levererar till Finland

Foto: Nordex

Nordex har erhållit ett kontrakt för leverans och installation i Honkajoki vindkraftpark. Beställare är det finska wealth management företaget, Taaleritehdas. Med en kapacitet på 21,6 MW, omfattar vindkraftparken nio stycken 2,4 MW turbiner monterade på 120 meter höga torn.

Detta är det första avropet enligt ett ramavtal som undertecknades så sent som i juni, och som omfattar upp till 111 vindkraftverk. Vindkraftsparken beräknas generera en genomsnittlig årlig produktion på upp till 100 GWh, samt uppnå en kapacitetsfaktor på cirka 50 procent. Installationen skall påbörjas under våren 2013.