Systecon arbetar med vindkraftsprojektet East Anglia

Foto: Vattenfall

Konsult- och programvaruföretaget Systecon utför simuleringar för att analysera underhållskoncept för East Anglia Offshore Wind, ett joint venture-bolag mellan Scottish Power och Vattenfall.

Vattenfall och Scottish Power har tillsammans bildat bolaget East Anglia Offshore Wind med uppgiften att utveckla vindkraftsparken East Anglia i Nordsjön, utanför den Engelska östkusten. Storbritannien har stora planer för havsbaserad vindkraft och har delat ut leasingavtal för ett tiotal utvecklingszoner. East Anglia är en av dessa utvecklingszoner och beräknas omfatta 7200 MW installerad vindkrafteffekt. Drift och underhåll av havsbaserad vindkraft är komplicerat. Bra vindlägen ger hög elproduktion, samtidigt innebär bra vindlägen begränsningar för underhållsarbeten på grund av för mycket vind och vågor för att säkert kunna transportera personal och utrustning till turbinerna. Systecon har anlitats för att genom modellering och simulering analysera olika logistikkoncept för första byggnationsfasen av East Anglia, vilken omfattar 1 200 MW. Arbetet med simuleringarna av East Anglia sker i Systecons simuleringsprogram SIMLOX och baseras på meteorologisk data för området, turbindata och data för de underhållsresurser (till exempel båtar och helikoptrar) som ingår i de olika logistikkoncepten. I och med att meterologisk data finns tillgängliga kan tillgänglighetsanalyserna göras både med avseende på tidsbaserad tillgänglighet och också energibaserad tillgänglighet. Driftstopp för underhållsarbete utför man helst då vinden är som svagast eftersom produktionsbortfallet blir som lägst då, det vill säga i vindkraftssammanhang säger den energibaserade tillgängligheten mer om logistikkonceptens förmåga att utföra underhållsaktiviteter under lågvindsperioder.