Ny databas över vindkraftverk i Sverige

Foto: Martin Abegglen

Nu lanseras Vindbrukskollen för allmänheten. Det är ett webbaserat verktyg som ger en översikt av landets befintliga och projekterade vindkraftverk.

Vindbrukskollen är en webbaserad nationell databas för vindkraft i Sverige som bland annat visar var i landet det finns vindkraftverk och var man projekterar för att bygga nya verk. På Vindbrukskollen finns även mycket annan kartbaserad information som kan användas i planerings- och tillståndsprocessen.

– Vindbrukskollen är ett efterfrågat verktyg från vindkraftsbranschen som vi tror kommer få stor betydelse för utvecklingen av vindkraft i Sverige, säger Magnus Nårdal, projektledare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Den nya webbtjänsten Vindbrukskollen.se är integrerad med Vindlov.se och tillsammans ger de en samlad bild av vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Webbtjänsten erbjuder information för olika målgrupper om planerings- och tillståndsprocessen. Tjänsten är tillgänglig för allmänheten och är ett stöd för såväl projektörer som handläggare inom vindkraft på centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner.  Vindbrukskollen fungerar även som e-tjänst för myndigheter och projektörer. 

Vindbrukskollen är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser och Energimyndigheten. Det drivs av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och finansieras av Energimyndigheten genom Nätverket för vindbruk.

Här kan du besöka VINDBRUKSKOLLEN