Var tredje kommun intresserad av att äga vindkraft

Foto: Scott Wilcoxson

Minst 45 av Sveriges 290 kommuner har redan investerat i egna vindkraftverk och i ytterligare minst 50 kommuner förs det en diskussion om sådana investeringar. Det framgår av en kommunenkät från vindkraftsbolaget O2.

– Kommunerna blir allt bättre på att handla upp lönsamma vindprojekt. Hygienkraven bör vara att vindmätning med mast utförts under minst 12 månader, att en oberoende konsult gör produktionsberäkningar och att det finns en effektiv driftsorganisation, säger Linda Burenius Magnusson, vd för O2 Vindel.

Allt fler svenska kommuner köper egna vindkraftverk, antingen direkt eller via kommunala bolag.

Totalt svarade 200 av Sveriges kommuner (69 procent) på frågan om kommunen eller något kommunalt bolag i kommunen investerat i egna vindkraftverk. 45 kommuner svarade ja. Av de återstående 155 kommunerna svarade 50 ja på frågan om huruvida det förs det en diskussion inom kommun eller i något kommunalt bolag om investering i egna vindkraftverk. Det betyder att minst 95 kommuner antingen äger eller överväger att investera i egen vindkraft.