Första kraftverket på Zuidlob vindkraftpark

Foto: Repower Systems

Vid den landbaserade vindkraftparken Zuidlob i Nederländerna har nu ett viktigt steg tagits på vägen mot slutförande. Det första kraftverket restes nyligen, och projektet ligger före tidsplanen. Alla de 36 vindkraftverken har förhoppningsvis tagits i drift i början av nästa år.

Zuidlob kommer att bli den näst största landbaserade vindkraftparken i Nederländerna. Mycket av arbetet i projektet har lagts på att bemästra de svåra markförhållandena på platsen. Zuidlob ligger 4,5 meter under havsytan. – Jorden är väldigt lös, vilket betyder att vi har lagt mycket tid på bygga grunden, säger Erik Rozendal, projektledare för Zuidlob. De nio månaderna innan den första turbinen installerades användes till anläggningsarbeten. – Infrastrukturen är nu på plats, och den första av transformatorstationens två transformatorer finns på plats. Alla förberedelser för att ansluta Zuidlob till det nationella elnätet har gjorts av nätoperatören TenneT, säger Erik Rozendal.

Repower levererar Zuidlob-turbinerna och underentreprenören har som mål att installera alla 36 vindkraftverk före jul i år. – Det kan vara lite för ambitiöst, men jag tror ändå att vindkraftsparken kan tas i drift någon gång i början av nästa år.