Nytt koncept för Hamburgs vindkraftmässa

Omlastning av rotorblad för offshore - vindkraftverk i Hamburgs hamn. Foto: Port of Hamburg
"Det blir en mässa speciellt för vindkraftsindustrin i Europas största vindindustristad. Vi har utvecklat ett verkligen övertygande koncept", säger Bernd Aufderheide, VD och CEO för Hamburg Messe und Congress. Foto: Michael Zapf

Om två år kommer Hamburg att arrangera en internationellt förstärkt mässa för vindkraftsindustrin. Det meddelade VDMA Power Systems och Hamburg Messe und Congress GmbH nyligen vid en gemensam presskonferens. VDMA:s utställningsstrategi syftar till att öka internationella deltagandet på en mässa, som tidigare var regionalt begränsad i nordvästra delen av landet.

Hittills har de flesta vindkraftföretagen träffats på Husum Wind Energy i norra Friesland. I och med valet av en ny utställningsort förprogrammerades dock en konflikt mellan staden Husum i Schleswig-Holstein och Hamburg, som nu är värd för den stora vindkraft- och handelsmässan under 2014.  Det planerade rivaliserande arrangemanget ledde till stor indignation i Husum och bidrog till svårt anstränga relationer. 

Arrangörerna i Hamburg stöds dock av åtskilliga tunga företag, däribland Siemens.  VDMA Power Systems betonar i ett pressmeddelande att den förra Hansastaden har utvecklats till en huvudstad för Europas vindenergi.  

Många ledande tillverkare och komponentleverantörer och andra företag inom vindkraftsindustrin har etablerat sig i denna internationella hamn- och handelsmetropol, däribland  REpower Systems, Nordex, General Electric, AREVA vind, Vattenfall AG, DONG, RWE Innogy, EnB, och E.ON klimat & förnybara energikällor.

Dessa företag spelar en viktig roll i genomförandet av Tysklands energiomvandling.  Internationella energiaktörer följer noga Tyskland framåtskridanden efter landets energipolitiska vändning och deras förfaringssätt när det gäller införandet och tillämpning av ny teknik och nya metoder.  

Därför verkar det mer än naturligt att tillverkare, utvecklare och försäljare av onshore- och offshore-anläggningar inom vindkraftbranschen kommer att från och med 2014 träffas på det internationella expot, WindEnergy Hamburg.

Där kommer , enligt arrangörerna, alla de relevanta innovationer att presenteras, som kommer att spela en roll i utformningen av branschens framtid.

– Det blir en mässa speciellt för vindkraftsindustrin i Europas största vindindustristad. Vi har utvecklat ett verkligen övertygande koncept,  säger Bernd Aufderheide, VD och CEO för Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) i ett pressmeddelande.

Detta nya industriarrangemang  kommer att hållas för första gången den 23-26 September 2014, och många av de ledande företagen från vindkraftsindustrin och offshore-sektorn har redan anmält sig.

Drygt två år innan WindEnergy Hamburg 2014 startar, har flera tusen kvadratmeter utställningsutrymme redan bokats.

– Vi har fått bokningar från företag från alla delar av världen, inklusive från ledande företrädare för industrin, säger Bernd Aufderheide.

Företag som Siemens, GE, REpower och Nordex stödde det nya mässarrangemanget i Hamburg från första början.

– Vindkraftens ökande betydelse bidrog till att många av branschens ledande aktörer yrkade på att branschens största internationella evenemang bör hållas i Hamburg, förklarar Bernd Aufderheide.

Även REpower Systems förespråkar WindEnergy Hamburg, vilket bekräftas av Andreas Nauen, företagets CEO .

– Där kan vi demonstrera vår fackkunskap inom on- och offshore-sektor och detta under ett och samma tak. REpower ser Hamburg som en plats för framtiden. Vi vill vara där från början av 2014-års arrangemang. Gemensamt med staden Hamburg utgör mässan en port till vindkraftens värld, säger Andreas Nauen.

Enligt en färsk undersökning gjord av Prognos AG, är totalt 1466 företag med förnyelsebar energi som specialitet, etablerade i regionen i Hamburg och i dess omgivning. I dessa företag arbetar  24,700 anställda. Det utgör hälften av alla anställda som är verksamma i inom hela tyska vindkraftsindustrin och mer än i någon annan förnybar energisektor. Dessa företag är därmed en viktig del av initiativet som ska föra energiomvandlingen framåt i Tyskland.

Det finns flera skäl, enligt arrangörerna, att planera in ett besök på WindEnergy Hamburg. Strax innan blir staden värd för HMC SMM, en ledande industrimässa för sjöfart. Denna mässa arrangeras på samma plats (från 9 till 12 September 2014). 

Därmed öppnas stora möjligheter till synergieffekter även för SMM utställare , däribland skeppsbyggare, varv, hamnar, logistikföretag och leverantörer av marin utrustning. Leverantörer av Offshore - utrustning kan därmed ställa ut i samma monter kort efter SMM något senare även på WindEnergy Hamburg.