Bjäre Kraft Energi vill bygga vindkraft

Foto: Freefoto.com

Bjäre Kraft Energi vill bygga tre nya vindkraftverk vid Lovisefred. Bolaget ska nu skicka in bygglovsansökan för kraftverken, skriver Helsingborgs Dagblad.I dag finns två mindre vindkraftverk utanför Nyhamnsläge och Bjäre Kraft Energi vill ny bygga tre större vindkraftverk i närheten av de tidigare. De tre kraftverken beräknas ha en totalhöjd på 135 till 150 meter.Höganäs kommuns planchef säger dock att området bedömts som mindre lämpligt för vindkraft, vilket kan göra att genomförandet av planerna kan försvåras. Det rådet även vissa oklarheter kring anslutningen av fler vindkraftverk i det befintliga nätet och man ser nu över dimensioneringen av elnätet.