IEA väntar kraftig ökning av vindkraft

Foto: Nexans

Det internationella energiorganet IEA förväntar sig att utbyggnaden av förnybar elproduktion  kommer att ta ytterligare fart under de kommande fem åren. Det framgår av den nyligen publicerade rapporten Medium-Term Renewable Energy Market Report 2012. Trots ett osäkert ekonomiskt världsläge menar IEA att den globala elproduktionen från vindkraft kommer att öka med 139 procent mellan år 2011 och 2017 och uppgå till 1 065 TWh.

Sammantaget uppskattar IEA att den förnybara elproduktionen kommer att öka med mer än 40 procent under 2011-2017 för att uppgå till 6 400 TWh år 2017. Utbyggnaden av förnybar el beräknas därmed vara 60 procent högre än under perioden 2005-2011.

– Med tanke på den globala uppvärmningen och att det är förnybart som är långsiktigt hållbart är det mycket positivt att IEA förväntar sig en så pass snabb utbyggnad, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi i ett pressmeddelande.

Den snabba utvecklingen sägs bero på att de förnybara energiteknikerna blivit mognare, till stor del som en följd av politiska beslut som gynnat förnybar energi. Men även ökat behov av el och försörjningstrygghet har drivit på utvecklingen, vilket bidragit till ökad global konkurrens och sjunkande kostnader.

Vid sidan om vattenkraften förutspår IEA att vindkraften kommer att ge det största bidraget till den globala förnybara elproduktion år 2017. Kina beräknas ensamt stå för 40 procent av den kommande vindkraftsutbyggnaden. Andra stora utbyggnadsländer är USA, Indien, Tyskland och Brasilien. I Sverige förväntar sig IEA att vindkraften kommer att öka från 6,1 till 11,1 TWh mellan 2011 och 2017.

– IEA:s prognos är lägre än vår prognos som pekar på att vi kommer att nå 11 TWh redan 2013. Men för att utbyggnaden ska fortsätta därefter behöver regeringen tidigarelägga utbyggnaden och höja ambitionsnivån för den förnybara elproduktionen, tillägger Annika Helker Lundström.

En snabbare global utbyggnad av förnybara energikällor kommer, enligt IEA, leda till bättre internationell konkurrens, vilket i sin tur hjälper till att förbättra den förnybara energiteknikens ekonomiska konkurrenskraft. IEA understryker att förnybart utgör en viktig del i det globala energisystemet och att det är viktigt att stimulera den fortsatta utbyggnaden och ta bort hinder som bromsar utbyggnaden.

IEA:s prognos baserar sig på en genomgång av de femton viktigaste energimarknaderna i världen, vilka i dagsläget står för 80 procent av all förnybar elproduktion. Men även andra marknader som anses vara av särskilt intresse har analyserats i rapporten.