Första vindkraftverket på Blaiken producerar el

Foto: Blaiken Vind

Nu har produktionen av el i vindkraftparken i Blaiken, som ägs av Fortum och Skellefteå Kraft, startat. Efter inkörningsperioden, som avslutas inom de närmaste dagarna, kommer vindkraftverket att gå upp på full effekt: 2,5 MW.

Ytterligare fem vindkraftverk har spänningssatts och kommer att börja producera el i slutet av augusti. Tornmontage har idag påbörjats på 21 torn och just nu pågår en intensiv verksamhet på lågfjället utanför Storuman.

För närvarande är cirka 150 man sysselsatta i projektet varav ett 50-tal utgörs av utländska entreprenörsanställda. Cirka 40 personer kommer från närliggande kommuner.

Samtliga turbiner planeras vara färdigmonterade den sista oktober, förutsatt att vädret inte orsakar avbrott i arbetet.