Arise inleder aktieåterköp

Foto: Arise Windpower AB

Styrelsen för Arise Windpower har beslutat att inleda återköp av egna aktier om högst 50 miljoner kronor. Beslutet tas inom ramen för det bemyndigande om förvärv av egna aktier som erhölls på bolagsstämman den 25 april 2012, skriver Arise i ett pressmeddelande. Återköpen syftar till att bidra till ökat aktieägarvärde genom att ge styrelsen möjlighet att löpande anpassa bolagets kapitalstruktur och tillse en hög kapitaleffektivitet beaktande nuvarande marknadssituation samt att kunna använda egna aktier i samband med potentiella förvärv av projekt, heter det i pressmeddelandet.

(Nyhetsbyrån Direkt)