Danmark planerar vindkraftpark vid Kriegers Flak

Foto: sxc.hu

Danmark planerar en vindkraftspark cirka 30 kilometer från Skånes kust vid Kriegers Flak. I ett första skede ska en konsekvensbeskrivning tas fram över den 600 MW stora vindkraftsparken.

– Med de tillstånd som redan finns för vindkraft på den svenska och tyska delen av Kriegers Flak blir det sammantaget ett mycket stort område för vindkraftverk i en ganska smal sektion av Östersjön, säger Egon Enocksson på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket ansvarar för samråd med våra grannländer om verksamheter som kan leda till påverkan på miljö och människor även utanför deras nationsgränser. Därför har Naturvårdsverket sänt den danska underrättelsen på remiss till berörda myndigheter och organisationer i Sverige.