Vattenfall överför tillgångar i Storbritannien

Foto: Vattenkraft

Vattenfall har nu fullföljt överföringen av tillgångar för Ormonde Vindkraftpark till Transmission Capital Partners. Överföringen, som är värd 103,9 miljoner pund överför 42 kilometer export kabel och transformatorstationer från vindkraftparken, enligt en process som kallas OFTO (Offshore Transmission Owner).

Transmission Capital Partners (TCP), finansierat av International Public Partnerships, kommer nu att äga och driva exportkabeln, som transporterar el från vindkraftparken, och mata in den i Storbritanniens nationella elnät.

TCP kommer också att äga och driva vindkraftparkens transformatorstationer som ligger både onshore och offshore. Tillståndet som TCP beviljades gör det möjligt att styra överföringen kabeln och transformatorstationerna i 20 år.

Överföringen är Vattenfalls första i Storbritannien. Överföringen av tillgångarna vid Thanet Offshore Wind Farm väntas följa senare i år. Vattenfall har investerat nära 1,5 miljarder pund på havsbaserad vindkraft i Storbritannien sedan 2008 och äger och driver nu tre havsbaserade vindkraftparker i landet.