GE levererar till Triventus Windpower

Foto: sxc.hu

GE meddelar att svenska Triventus Windpower kommer att använda GE: s vindkraftverk för att driva ett nytt 27,5 MW vindkraftpark som byggs i närheten av Falkenberg på Sveriges västkust. GE kommer att leverera 10 stycken vindkraftverk till projektet.

GE Energy kommer att leverera vindkraftverken till projektplatsen under första och andra kvartalet 2013. Vindkraftparken är planerad att tas i bruk under andra kvartalet 2013. GE Energy kommer också att ge underhållsstöd till enheterna under ett fem års serviceavtal.