Vindkraftslobby starkt kritisk mot handeln med utsläppsrätter

Foto: Luis Alves

Den europeiska vindkraftsindustrins intresseorganisation Ewea anser att det finns ett överutbud av utsläppsrätter i det europeiska utsläppshandelssystemet för koldioxid.  Ewea menar att det finns anledning för EU-kommissionen att se över hur utsläppshandelssystemet fungerar, då man menar att marknaden inte klarar det på egen hand.

Den ekonomiska krisen har lett till stora prisnedgångar på utsläppsrätter, vilket lett till att incitamenten för att sänka koldioxidutsläppen försvunnit, hävdar Ewea som vill att EU-kommissionen senarelägger utdelningen av en stor mängd utsläppsrätter för att som en andra åtgärd avskaffa dem.

Stål- och cementindustrin är, jämte energisektorn, de som tjänat mest på överutbudet av utsläppsrätter. Energisektorn har köpt billiga utsläppsrätter från den tunga industrin som fått dem gratis och inte behövde dem under den ekonomiska krisen. Energisektorn har sedan låtit elkonsumenterna stå för notan.

Handeln med utsläppsrätter, som ursprungligen var tänkt att vara ett flexibelt prissättningssystem på koldioxidutsläpp, har blivit en koldioxidsubvention till den tunga industrin, anser Ewea.