ONE Nordic flyttar kraftledning i Gävleborg

Foto: Svenska Kraftnät

ONE Nordic ska hjälpa Svenska Kraftnät att flytta och höja delar av en 220 kV kraftledning för att ge plats åt en ny 130 kV kraftledning, som ska byggas till en vindkraftpark i området.

Projektet ska vara klart och driftsatt i juli 2013.

En ny 130 kV kraftledning ska byggas i närheten av Hofors och Jädraås. Den ska gå till en vindkraftpark i området. Den nya ledningen kommer dock att på två ställen korsa en befintlig 220 kV kraftledning, som Svenska Kraftnät äger. Svenska Kraftnät har därför beslutat att flytta och höja sin kraftledning.

ONE Nordic ska hjälpa Svenska Kraftnät att först rasera befintlig 220 kV kraftledning och därefter bygga upp en ny 2 kilometer lång kraftledning med nya stolpar parallellt med den gamla. ONE Nordic kommer därtill höja ledningen så pass mycket att den nya 130 kV ledningen kan gå under Svenska Kraftnäts 220 kV kraftledning.