Vattenfall vill tredubbla vindkraft på Gotland

Foto: Vattenfall

Vattenfall planerar att investera cirka 400 miljoner kronor i ny vindkraft på Gotland vilket skulle mer än tredubbla Vattenfalls vindkraftproduktion på ön till 2014. Den nya vindkraftparken Mästermyr kan producera el till omkring 11 000 hushåll.

Vattenfall vill bygga vindkraftparken Mästermyr, väster om Hemse, på Gotland. Totalt handlar det om 10 vindkraftverk som kan börja byggas redan nästa år om tillstånd ges. Mästermyr skulle kunna producera förnybar hushållsel till omkring 11 000 hushåll och investeringen skulle bli cirka 400 miljoner kronor.

– Vi vill fortsätta att expandera inom vindkraft på Gotland där vi en gång började med att testa våra första vindkraftverk. Gotländska vindförhållanden lämpar sig väl för vindkraft, säger Eva Vitell, chef för vindkraftprojekt i Sverige.

Mästermyr har goda förutsättningar vad gäller vindförhållanden, elnätsanslutning, infrastruktur och avstånd till bebyggelse. Mästermyr skulle öka Vattenfalls årliga produktion på Gotland med 240 procent från cirka 23 GWh till 78 GWh.

Vattenfall planerar även att bygga tre nya vindkraftverk på gotländska Näsudden under förutsättning att tillstånd ges.