Eolus Vind inleder projekt i Norge

Foto: sxc.hu

Eolus Vind har under våren etablerat verksamhet i Norge. Nu presenterar bolaget det första stora projektet, Øyfjellet i Vefsn kommun i Nordland fylke. Det är ett projekt som är i sin inledningsfas där det finns potential för etablering av ett hundratal vindkraftverk. Då Sverige och Norge sedan årsskiftet har en gemensam marknad för elcertifikat och sedan tidigare har en gemensam elmarknad är nu även Norge en del av Eolus hemmamarknad. Øyfjellet söder om Mo i Rana blir det första stora projektet Eolus börjar arbeta med i Norge. – Øyfjellet är ett högintressant projekt. Det är ett väldigt bra vindläge och det finns goda avsättningsmöjligheter för elproduktionen säger Gustaf Ekberg, vd för Eolus Vind. Arrendeavtal har slutits med markägare och nu börjar arbetet med att göra de undersökningar som behövs för att sedan kunna göra vederbörliga ansökningar till myndigheterna. Hur vindkraftparken slutligen utformas och val av vindkraftverk avgör produktionsmöjligheterna men det finns en god potential för en etablering i storleksordningen 100 vindkraftverk.