Leverans av turbiner till Stamåsen inleds

Foto: Statkraft

Den 2 juli påbörjas leveransen av 26 vindturbiner till Statkraft och SCA:s vindkraftpark Stamåsen som ligger i Strömsunds och Sollefteå kommuner. Leveransen innebär bland annat transport av vindkraftverkens 55 meter långa vingar. Leveransen är ett stort steg i byggnationen av Stamåsens vindpark som beräknas stå klar vid årsskiftet 2012/13. 

Varje vinge är 55 meter lång och väger 12 ton. Vingarna levereras i ett stycke och varje lastbilstransport kommer att vara 62 meter lång. Vindkraftverken kommer att ha en höjd på 115 meter och tornen levereras i delar som sätts samman på plats. Utöver detta omfattar leveransen turbiner och generatorer.

Kraftverken transporteras med fartyg från Brande i Danmark till Köpmanholmen. Där lastas kraftverken om för frakt med lastbil till Stamåsen. Frakten kräver 15 normala lastbilstransporter och 5 specialtransporter per vindkraftverk. Leveransen beräknas pågå fram till och med oktober.

– Transporter av den här typen kräver noggranna förberedelser. Det är stora och tunga delar som ska transporteras långa sträckor på små vägar, säger Mikael Melin, platsansvarig vid Stamåsens vindkraftpark.

Första etappen av Stamåsens vindkraftpark utgörs av 26 vindturbiner med en effekt på vardera 2,3 MW. Anläggningen har en installerad effekt på 60 MW och väntas producera cirka 200 GWh per år. Totalt omfattar vindkraftparkens tillstånd 50 vindturbiner med en installerad effekt på 115 MW.

– Leveransen av vindturbinerna innebär att vi nu kommer ett steg närmare färdigställandet av Stamåsens vindkraftpark. När vindkraftparken är i full gång kommer den att bidra till produktionen av förnybar energi, säger Urban Blom, projektledare på Statkraft Sverige.  

Vindkraftarken byggs av och kommer att drivas av Statkraft SCA Vind AB. Bolaget ägs till 60 procent av Statkraft och 40 procent av SCA. 

Vindkraftparken är en av Statkraft SCA Vind AB:s sju planerade vindparker i Jämtland och Västernorrland. Tillståndsansökningarna omfattar totalt 490 vindkraftverk med en sammanlagd elproduktion på 2 600 GWh.