Vattenfall drar igång fyra nya vindkraftprojekt

Foto: Vattenfall

Vattenfall har hittills i år fått fyra nya tillstånd till vindkraftparker på land. Fram till 2016 ska 38 miljarder kronor investeras inom vindkraft. Den ökade efterfrågan innebär att Vattenfall vindkraft behöver nyanställa 200 personer.

Under 2012 har Vattenfall fått tillstånd att gå vidare med planeringen för fyra nya vindkraftparker i fyra länder. Vattenfalls vindkraftproduktion har vuxit kraftigt under föregående år och investeringar i vind kommer att fortsätta öka de kommande åren.

I Tyskland har Vattenfall fått tillstånd för en ny landbaserad vindkraftpark, Forst Briesnig. I Wales har vindkraftprojektet Pen y Cymoedd med en effekt på 250 MW beviljats tillstånd. I Danmark planerar vi för en ny vindkraftpark vid Tamholt på Jylland. Nyligen har Vattenfall också beviljats alla tillstånd för Beaufort, som kan bli en vindkraftpark med en kapacitet på 340 MW i Nederländerna.

– Vindkraft är ett prioriterat investeringsområde för Vattenfall. Vind är ett av våra sex energislag och under de kommande fem åren investerar vi 38 miljarder kronor på projekt såväl i Sverige som i Europa, säger Anders Dahl, chef förnybar energi.

Dessa planer innebär att Vattenfall kommer att rekrytera ytterligare omkring 200 personer med kompetens inom vindkraftsområdet.

Idag har Vattenfall cirka 40 vindkraftparker med cirka 900 vindkraftverk. Totalt genererar de 3,7 TWh, tillräckligt med el för att förse omkring en miljon hushåll. Inom havsbaserad vindkraft är vi redan världens näst största aktör.

Vattenfall har också omkring 60 vindkraftprojekt i olika planeringsskeenden på våra marknader och vi kommer att fortsätta vårt arbete med att förbättra och öka vår vindkraftproduktion.