Vinnaren av Skånes vindkraftspris utsedd

Foto: Scx.hu

Skånes vindkraftspris har delats ut för första gången. Priset tillföll Karin Hammarlund som på bästa sätt har verkat inom vindkraftsområdet i Skåne. Skånes vindkraftspris är instiftad av Skånes vindkraftsakademi. Priset sponsras av Eon och Serviceförvaltningen i Malmö stad.

Skånes vindkraftspris 2012 tilldelas Karin Hammarlund på SLU-Alnarp.

Juryns motivering: ”Karin Hammarlund vinner Skånes vindkraftspris för att hon under lång tid har främjat vindkraften genom sin pedagogiska och kreativa framställnings- och kommunikationsförmåga. Hennes insatser främjar metodisk landskapsanalys som ett verktyg för att sakligt och konsistent förhålla sig kvalitativt till hur vindkraftsetableringar visuellt och gestaltningsmässigt påverkar omgivningen, ur ett perspektiv där landskapet betraktas som en resurs i den europeiska landskapskonventionens anda.”

Priset består av ett specialdesignat diplom.

Hedersomnämnanden går till examensarbetet ”Vindkraft i Skånes kommuner – Kommunernas attityd till och planering för en stundande vindkraftsutbyggnad” av Christian Bladh (LTH 2011) samt Vindkraftsparken Lillgrund.