Afrikas största vindkraftprojekt byggs i Kenya

Ett konsortium av europeiska och afrikanska bolag förbereder sig för att bygga 365 vindkraftverk i ett 165 kvadratkilometer stort område i Kenya. Området kring Lake Turkana i norra Kenya består av stenblock och lavasten. Detta månlandskap är platsen för vad som planeras bli Afrikas största vindkraftpark.

– I Turkana ger vindhastigheten optimala förhållanden för vindkraft. I själva verket bättre än i Nordsjön havsbaserade vindkraftparker, säger Achim Steiner, vd för FN:s Nairobi-baserade miljöprogram.

"Här kan man producera vindkraft till en intressant kostnad, utan subventioner, till skillnad från fallet i Europa, säger Carlo Van Wageningen, ordförande i konsortiet Lake Turkana Wind Power (LTWP).

Det första steget blir att bygga 204 kilometer vägar för att klara transporter till bygget då man räknar med minst 12 000 lastbilstransporter behövs för att leverera allt nödvändigt material från Mombasa i ena änden av landet till Turkana i den andra. Turbinerna kommer att uppföras på ett år, med en hastighet av en per dag och den första elen ska levereras till nätet i slutet av 2013. När vindkraftparken når sin fulla kapacitet, beräknat till slutet av 2014, kommer anläggningen att producera 300 MW el. Projektet beräknas kosta 585 miljoner euro plus att ytterligare 142 miljoner euro behövs för att bygga 428 kilometer högspänningsledningar som förbinder vindkraftparken med landets största krafttransformator i Suswa.