Vindkraften upp 74 procent på ett år

Foto: Timothy Tolle

Vindkraftverkens bidrag till elproduktionen under år 2011 var 6,1 TWh, vilket är cirka 74 procent mer än föregående år, och 4,2 procent av landets totala elproduktion under 2011. Det visar uppgifter från Elåret, Svensk Energis årliga sammanställning av statistik inom elbranschen.

Den sammanlagda elproduktionen inom landet uppgick år 2011 till 146,9 TWh, en ökning med drygt 1,4 procent jämfört med föregående år.

Andelen förnybar elproduktion i form av vatten, vind samt värmekraft med biobränslen är klart över 50 procent i Sverige. Andelen koldioxidfri elproduk­tion blir 95 procent om kärnkraften läggs till. Då återstår bara 5 procent som utnyttjar fossilbränsle eller annat bränsle inom svensk elproduktion.

År 2011 till­kom drygt 350 nya vindkraftverk och vid slutet av året fanns drygt 2 000 vindkraftverk i landet med en effekt större än 50 kW vardera.

Vattenkraftsproduktionen i landet blev under 2011 66,0 TWh, 1,2 procent mindre än året före och nära normalårsproduktionen. Vattenkraften svarade för 46 procent av den totala elproduktionen i Sverige. Kärnkraftsproduktionen blev 58,0 TWh, en ökning med 4,3 procent jämfört med året före.

År 2011 uppgick elproduktionen i övrig värmekraft (fos­sila bränslen och biobränslen) till 16,8 TWh, motsvarande drygt 11,4 procent av landets totala elproduktion. Av detta producerades 9,4 TWh i kraftvärmean­läggningar i fjärrvärmesystem och 6,4 TWh i industriell kraftvärme (mottryck).