Moventa och Areva Wind skriver storkontrakt

Foto: Moventa

I början av maj levererade Moventas två 5 MW växlar för vindkraftverk i offshoremiljö till Areva Wind. De två företagen har undertecknat ett avtal om framtida leveranser värt omkring 80 miljoner euro.

Efter cirka ett års tester är Moventas och Areva Wind vara redo för fasta leveranser.  De nya offshoreväxlarna förväntas stärka Moventas produktsortiment, särskilt för den europeiska marknaden, där efterfrågan på havsbaserade vindkraftverk är visar tecken på tillväxt.

Med en märkeffekt på 5 MW, har Arevas M5000 vindkraftverk nu tre års operativ erfarenhet i tyska Nordsjön, och gruppen är nu på väg in i serieproduktion med en bekräftad orderstock på 120 turbiner.

Utöver de tyska turbinerna så siktar Areva på en stark internationell expansion med fokus på de europeiska marknaderna, och i synnerhet Storbritannien och Frankrike.