Vindkraftsbolag tar in 113 miljoner

Vindkraftsbolaget Rabbalshede Kraft ska genomföra en nyemission som om den fulltecknas tillför bolaget cirka 113 miljoner kronor, före kostnader kopplade till emissionen. Befintliga aktieägare har företräde.

Syftet med emissionen är att stärka rörelsekapitalet och säkerställa det fortsatta utvecklingsarbetet, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

(TT)