Danmark ska dubbla vindkraften till 2020

Foto: sxc.hu

En ny klimatuppgörelse har slutits mellan samtliga danska partier och i den får vindkraften en central roll. Målet för Danmark är att vid 2020 får hälften av all landets energi från vindkraft. Detta kräver en kraftig ökning från dagens siffror, rapporterar SR P4 Malmöhus.

– Vi pratar om dubbelt upp med vind. I dag får vi 25 procent av vår elektricitet från vind, nu blir det 50 procent. Ovanpå det får vi mer förnybar energi ifrån biogas och biomassa och allt som allt ska 80 procent av vår elektricitet ska komma från förnybar energi 2020, sade Martin Lindegaard, dansk klimat- och energiminister, till SR vid ett besök i Malmö.

Satsingen kommer att kräva ordentliga investeringar. Utbyggnaden av vindkraften samt andra investeringar i förnybar energi beräknas kosta 3,5 miljarder extra danska kronor fram till år 2020.

– Det är faktiskt billigare att gå den här vägen än att inte göra det. Priserna på olja, kol och gas stiger vecka för vecka medan priserna för vind, sol, och biogas faller och faller. De investeringar vi ska göra idag står ju sig i 30-40 år, sade Martin Lindgaard till SR.