Bixia Miljöfond delar ut pengar till förnybar el

Foto: sxc.hu

Framatagandet av en prototyp för en specialtillverkad värmeväxlare i Molkom, en förstudie för storskaliga solceller i Flyinge är några av Bixia Miljöfondstagare våren 2012.                               

I vårens utdelning ur Bixia Miljöfond är det 13 projekt som delar på 830 000 kronor. Det är ett flertal vattenkraftsprojekt som beviljats medel ur Bixia Miljöfond, men också projekt inom solel, vindkraft och värmeverks-el.

Intresset för solenergi ökar stadigt. Flyinge Utveckling i Skåne beviljades 90 000 kronor för att ta fram en förstudie för storskaliga solceller som energikälla i Flyingebygden.

– Föreningen arbetar med samverkan mellan Flyingebygden och det lokala näringslivet för att hitta nya gemensamma ”gröna lösningar” och erbjuder testanläggningar av olika slag. Vi vill lyfta fram nya tankegångar för såväl ökad samverkan som minskad klimatbelastning, säger Gunnar Petersson på Flyinge Utveckling.

Roger Reinestrand i Molkom tilldelades 85 000 kronor för sitt arbete med utvecklingen av en prototyp av en specialtillverkad värmeväxlare. Lösning kan generera el från spillvärmen vid värmeproduktionen för att kunna producera kraftverkets eget elbehov och även kunna skicka ut ett överskott på elnätet.

– Projektet har stor potential såväl här hemma i Sverige som internationellt. Det finns ingen motsvarighet ännu till den här lösningen, säger Roger Reinestrand.

Bara i Sverige bedöms 85 värmeverk kunna kompletteras för elproduktion och 550 nybyggda värmeverk kan komma att utrustas med tekniken från starten.