Ny ordförande i Svensk Vindenergi

På Svensk Vindenergis föreningsstämma valdes Stefan Karlsson, SKF till ny ordförande.

Stefan Karlsson är sedan 1988 anställd på SKF, nu i en tjänst som marknadschef inom affärområdet Renewable Energy. Stefan har varit ledamot i styrelsen för Svensk Vindenergi sedan 2008. Stefan Karlsson ersätter Stefan Svéd som går i pension.

– Vindkraft har globalt sett varit SKF:s snabbast växande bransch under de senaste åren och vi har ändå bara sett början på omställningen. Svensk vindkraftsindustri kan bidra till omställningen av energisystemen även i våra grannländer vilket ger fantastiska möjligheter för svensk vindkraft att bidra till såväl arbetstillfällen i Sverige som exportintäkter, säger Stefan Karlsson.