Försvaret säger nej till vindkraft i Holmsund

Försvarsmakten säger nu att man motsätter sig planer på ny vindkraft i Holmsund. Detta kommer som ett preliminärt besked till ett bolag som ligger i ett tidigt skede av ett nytt vindkraftsprojekt, skriver Folkbladet Västerbotten.

Försvaret pekar på att en teknisk analys genomförts som visar att kraftverken måste minskas i höjd för att inte generera störningar i Försvarsmaktens tekniska system.