Inga undantag görs för gårdsverk i Simrishamn

Foto: Freefoto.com

I Simrishamn har Miljöpartiet föreslagit en ändring i den nya vindkraftsplan som kommunen tar fram. Förlaget från MP innebar att mindre vindkraftverk ska undantas och inte jämställas med större vindkraftsanläggningar. Tanker är att detta skulle göra det lättare att bygga småskaliga vindkraftsanläggningar på gårdar. Den politiska majoriteten i kommunen tycker inte att ändringen är nödvändig, rapporterar SR P4 Kristianstad.

Simrishamns kommun antog en ny vindkraftsplan under hösten, där områden inom kommunen pekas ut som särskilt lämpliga för vindkraft. Kommunens målsättning är att bygga minst tre vindkraftverk på de utpekade platserna.

Miljöpartiet i kommunen anser dock att det gör det svårt för den som vill bygga småskalig vindkraft, till exempel på sin gård. MP menar att vindkraftverk som är mellan 20 och 50 meter höga inte ska jämställas med medelstora och stora kraftverk på upp till 150 meter eller mer.

Den politiska majoriteten i kommunen anser dock att det är onödigt att ändra i en vindkraftsplan som klubbats så nyligen som i höstas. Dessutom anser man att det är möjligt att göra avsteg från planen när det kommer till småskalig vindkraft, så länge som myndighetsnämnden kommer fram till att det är okej.