Vestas förlust ökade

Foto: Vestas

Det danska vindkraftsbolaget Vestas Wind Systems redovisar ett rörelseresultat för första kvartalet 2012 på -204 miljoner euro (-69). I rörelseresultatet ingick inte engångsposter på -41 miljoner. Väntat var enligt SME Direkt ett rörelseresultat på -59,3 miljoner. I SME Direkts sammanställning var engångsposter på i genomsnitt -17,4 miljoner inkluderade. Rörelsemarginalen var -18,5 procent, mot väntade -4,3 procent. Omsättningen uppgick till 1.105 miljoner euro (1.060). Här spådde SME Direkt en omsättning på 1.478 miljoner. Före skatt blev resultatet -225 miljoner (-118) och netto -162 miljoner (-85). Väntat var -72,6 miljoner respektive 48,7 miljoner, enligt SME. (Nyhetsbyrån Direkt)