Nu byggs DanTysks transformatorstation

Foto: Vattenfall

Bygget av det som ska utgöra hjärtat i den havsbaserade vindkraftparken DanTysk är nu i gång. En stor transformatorstation, som kommer att samla in el som genereras från 80 vindkraftverk, ska installeras i Nordsjön utanför ön Sylt under sommaren nästa år.

Vindkraftparken DanTysk ska stå klar för drift någon gång i början av 2014. Nu har byggarbetets första fas påbörjats där vindkraftparkens 68 meter höga och cirka 4 600 ton tunga transformatorstation byggs i närheten av Rotterdam i Nederländerna.

– Det är en plattform med teknisk utrustning som samlar in den elektricitet som genereras av de 80 vindkraftverken. Transformatorstationen kommer även att utgöra ett nav vid transporten av förnybar energi via en undervattenskabel till överföringsstationen vid Büttel i Schleswig-Holstein i Tyskland, säger Volker Mahlmann, ansvarig för projektets elektriska system.

Nästa vår kommer transformatorstationen att fraktas med hjälp av ett fartyg för tung last från Rotterdam till installationsplatsen 7 mil utanför ön Sylt i Nordsjön.

Vindkraftparken DanTysk är en gemensam satsning av Vattenfall och Stadtwerke München. Vindkraftparken kommer att ha en kapacitet på 288 MW.