ABB tar tysk vindkraftsorder

Foto: ABB

ABB har tagit hem en viktig order från den nederländsk-tyska kraftnätsoperatören TenneT på leverans av en överföringslänk för växelström som ska förbinda den havsbaserade vindkraftparken Nordergründe med det tyska elnätet.

Länken får en överföringskapacitet på 111 megawatt vindkraftsel. Det innebär en minskning av koldioxidutsläppen med upp till 500 000 ton per år genom övergången från fossila energislag när installationen är i satt i drift 2013.

ABB ska konstruera, bygga, leverera och installera ett 155 kV sjökabelsystem, shuntreaktorer på land och till havs, en landbaserad 155/220 kV transformatorstation samt en utbyggnad av den befintliga 220 kV transformatorstationen. Kabelsystemet omfattar 3x4 kilometer entrådig AC landkabel och 28 kilometer tretrådig AC sjökabel med inbyggd fiberoptik.

ABB har tidigare tagit hem tre stora order för havsbaserad vindkraft med HVDC Light- tekniken från TenneT. BorWin1 är tidigare driftssatt och DolWin1 och DolWin2 är under utförande. Alla tre anslutningarna och Nordergründe planerades innan 2011.