Underhåller vindkraft

Foto: VänerOffshore

VänerOffshore, förvaltare av marina anläggningar, har valt underhållssystemet Infor EAM från Psiam för att optimera underhåll och drift av vindkraftverken i Vindpark Vänern.

Systemet ger full kontroll på drift, service och underhåll. Mätvärden, statistik och annan information skapas vilket ger beslutsunderlag om förebyggande underhåll för att undvika att kraftverken stannar.

– Eftersom de tio vindkraftverken ligger sju kilometer ut i Vänern och är svåra att komma ut till vid dåligt väder, är det viktigt att det förebyggande underhållet fungerar, förklarar Torsten Dröschmeister, vd i VänerOffshore AB.

Vindpark Vänern har tio vindkraftverk som beräknas kunna producera 90 miljoner kilowattimmar per år. Vindkraftverken drivs och ägs av parter med stark lokal förankring i Karlstad och Hammarö.