Kattegatt Offshore bjuder in till dialog

Foto: sxc.hu

Under april bjuder projektgruppen bakom Kattegatt Offshore in till två event om möjligheterna med en framtida vindkraftsetablering till havs i Falkenbergs kommun. Dialog och idédiskussioner står i fokus och projektgruppen hoppas på stor uppslutning.

Havsbaserad vindkraft är ännu ett relativt nytt fenomen i Sverige och projektgruppen vill med hjälp av näringsliv och privatpersoner i Falkenberg ta reda på mer om vilka möjligheter en framtida etablering till havs kan innebära lokalt.

De två eventen som projektgruppen bjuder in till har lite olika inriktning men samma huvudsyfte – dialog och idéutbyte. Det första, som hålls den 17 april på Ocean Bar&Grill, fokuserar på en diskussion om vindkraft som en möjlighet för lokalt företagande. Det andra, som hålls den 19 april på Strandbaden, tar upp hur olika verksamheter kan påverkas av en framtida etablering och vilka möjligheter som finns.

Arbetet med tillståndsansökan för vindkraftsparken Kattegatt Offshore börjar närma sig slutskedet och det är snart dags att lämna in ansökan till mark- och miljödomstolen.