GE finansierar vindpark i Oklahoma

Foto: Jim McDougall

General Electric bekostar 51 procent av en vindkraftspark i norra Oklahoma, skriver Businessweek. Vindparken Chisholm View får en kapacitet på 235 megawatt och kommer att bestå av 140 av General Electrics turbiner på 1,6 megawatt. Investeringen går på 375 miljoner dollar, närmare 2,5 miljarder kronor.

Chisholm View förväntas att stå klar i slutat av år 2012 och de resterade 49 procenten kommer bekostas av det italienska företaget Enel, Ente Nazionale per l'Energia eLettrica.