Tysk havspark får Repowers turbiner

Foto: Repower Systems

Repower Systems kommer att leverera turbinerna till Tysklands största havsbaserade vindpark. Ett kontrakt har skrivits med PNE Wind om 54 stycken vindkraft verk på 6 megawatt kapacitet vardera. Vindparken ska anläggas 35 kilometer norr om de Frisiska Öarna.

Projektet blir Repowers största projekt till havs och en av världens största havsbaserade vindkraftparker.

- Vi är glada att PNE, en av Tysklands mest framgångsrika utvecklare, förlitar sig på våra turbiner på 6 megawatt, sade Andreas Nauen, vd för Repower Systems SE.