Skanska bygger vindkraft i Chile

Foto: sxc.hu

Skanska har skrivit kontrakt med en konfidentiell kund om att bygga en vindkraftpark i Chile värt cirka 510 miljoner kronor. Projektet kommer att omfatta 50 turbiner med en tillgänglig kapacitet på 115 MW och det kommer att bli en av Chiles största vindkraftparker.

Skanska ansvarar för all hantering inom projektet enligt ett EPC-system. Detta innebär planering, design, upphandling och konstruktion av vägar, fundament och elektriska system inklusive två understationer och en 1x220 kV överföringsledning.

Vindkraftparken kommer att anslutas till det nationella chilenska nätet.

Arbetet har redan påbörjats och projektet beräknas vara klart under fjärde kvartalet 2013.