Försvarsmakten godkänner vindkraft i Vingåker

Foto: Roberto Arias

Försvarsmakten har preliminärt godkänt fyra vindkraftverk i Vingåker, skriver Sveriges Radio. Vindkraftverken, som kommer få en totalhöjd på 150 meter, ligger alltså inte i konflikt med riksintressen eller militära intressen. Det finns planer på sammanlagt 10 stycken vindkraftverk i kommunen.

Om företaget som vill bygga vindkraftverket vill pröva planerna enligt miljölagsstiftningen eller ansöka om bygglov måste det återigen diskutera med Försvarsmakten i bägge fallen.