Över 100 vindkraftverk får plats i Mark

Foto: sxc.hu

Enligt en ny vindkraftsutredning finns det plats för 137 vindkraftverk i Marks kommun. I dag finns bara ett fåtal vindkraftverk i kommunen, men det finns ansökningar på att få uppföra ytterligare omkring 25 kraftverk, rapporterar P4 Sjuhärad.

Marks kommun har genomfört en vindkraftsutredning som ska ligga till grund för en ny översiktsplan. Detta för att få en bättre överblick över vilka områden i kommunen som lämpar sig bäst för vindkraft. Utredningen har kommit fram till att det finns 22 områden i kommunen som kan vara tänkbara områden för grupper av vindkraftverk.

Det största området som utredningen pekar ut är ett område kring bergsjöarna. Området är 7,5 kvadratkilometer stort och ska enligt beräkningarna ha plats för 15 vindkraftverk.