Etablering av vindkraft utreds i Uppsala

Foto: Colin Grey

Företrädare för Uppsala och Enköpings kommun har haft ett möte med Försvarsmakten för att diskutera etableringar av vindkraft i Västra Uppland, skriver Uppsala Nya Tidning. Vindkraftverkens maxhöjd har fastslagits av Försvarsmakten för att de inte ska utgöra ett hinder för flygtrafiken kring Ärna flygplats. Försvarsmakten är en viktig remissinstans för vindkraft och har tidigare avslagit flera vindkraftsansökningar, men nu ska de utreda den konflikt som rår mellan försvarets intressen och Sveriges miljöpolitik.

– Vi kan inte vänta flera år på den här utredningen, vår lokala Energiplan skall vara genomförd år 2020 och där betyder bland annat vindenergi mycket, säger Per Möller (C) till Uppsala Nya Tidning.