Vindpark på 500 MW byggs i Texas

Foto: Ingy the Wingy/flickr

Bolaget South Plains Wind har bildats som ett samrisk-projekt av Tri Global Energy, Floyd County Wind och Westerly Wind, för att påskynda bygget av en 500 megawatt stor vindpark i västra Texas.

Projektet byggs i anslutning till nya högspänningskablar som byggs i området för att utöka elnätskapaciteten. Elnätsutbyggandet är planerat att stå klart under 2013 och kommer då att ha ökat kapaciteten från 10 gigawatt till 18 gigawatt.

- South Wind Plains-projektet är väl positionerat för att fullt ut kunna utnyttja de nya högspänningskablarna och vi ser fram emot att se det här projektet fortskrida tillsammans emd Floyd County Wind och Tri Global Energy, sade Joe Cofelice, vd för Westerly Wind i ett pressmeddelande.