GE levererar 41 vindkraftverk till fyra tyska projekt

Foto: Jim McDougall

General Electric ska leverera 41 vindkraftverk till Energikontors fyra projekt i Tyskland. Vindkraftverken är av modell 2.75-103, har  en kapacitet på 2,75 megawatt var och en bladlängd på 50,2 meter. Sju av turbinerna kommer att levereras till norra Rhine-Wesphalia under år 2013 och resterande 34 verk till Cuxhaven-området, också under 2013.

- GE möter projektets strikta ljudnivåkrav genom att använda sågtandning på bladens bakkanter. Den tekniska designen på dessa vindkraftverk är anledningen till att vi valde GE som vår projektpartner, sade Peter Szabo, underhållsdirektör på Energikontor.